Vi kan digital markedsføring

Google-annonsering


Annonsering på Google kan være den siste puslebiten du mangler for å drive mer kvalitativ trafikk til hjemmesiden din. Trafikk som i sin tur leder til flere konverteringer. Vi hjelper deg med å sette opp en Google Ads-konto med riktig struktur og å produsere klikkvennlige annonser. Vi tar utgangspunkt i søkeordanalysen som gjennomføres, for i fellesskap å finne de områdene som både du og vi synes er gode å fokusere på. Med Google-annonsering når du ut til kunder som aktivt søker etter dine produkter eller tjenester.

Vi jobber tett med deg som kunde og alle ønsker og spørsmål er alltid velkomne.

Søkeordanalyse

Søkeordanalysen er grunnlaget for alt arbeid, ved å identifisere et par utvalgte fokusområder og nøkkelord vet vi hva du som kunde bør fokusere på.

Søkeordanalysen er et forarbeid som gir oss et godt bilde av hvordan vi bør utforme annonsene, noe som muliggjør godt samarbeid og resultater.

Oppbygging av annonsekonto

 

Når det gjelder Google AdWords er det viktig å skape riktige forutsetninger fra begynnelsen av for at annonseringen skal være så effektiv som mulig. Smart annonsering på Google involverer mange forskjellige deler. Planlegging av annonseringen er veldig viktig. Nedenfor presenterer vi delene som inngår og som vi i MEGAWEBB jobber med for å oppnå best mulig resultat.

 

Annonsestatistikk

Hvor ska du annonsere? Når skal du annonsere? Hva skal kommuniseres?

Vi gjennomgår hvor kampanjene skal sees geografisk, hvilke tider på døgnet og hvilke ukedager. Basert på hva som passer best for deg og dine mål med annonsering, velger vi også riktig strategi for dine mål her!

 

Produksjon av annonser

Basert på søkeordanalysen og annonseringstaktikken som vi gjennomfører bygger vi opp kampanjene.

Kontoen er delt inn i kampanjer med annonsegrupper og søkeord i hver annonsegruppe. Ved å segmentere kontoen skaper vi høyest mulig relevans og effektivitet. Størrelsen på annonsekontoen vil dels avhenge av hvordan nettstedets struktur ser ut og dels av annonsebudsjettet.

Vi tilpasser kontoen til din virksomhet og dine ønsker.

Her går vi blant annet gjennom:

  • Budskapsstrategi
  • Annonsetillegg
  • Negative søkeord
  • Geografiske innstillinger

Rapportering og måling

Når vi har bygget opp en konto og annonsene er aktive, jobber vi kontinuerlig med å holde kampanjene under oppsyn. Det skjer mye i den digitale verden og oppdateringer skjer ofte, det er derfor viktig å holde styr på kampanjene og alltid ha kontoen under kontroll!

Gjennom rapporter som er tilpasset din virksomhet gir vi deg nødvendig statistikk. Det er viktig for oss at du som kunde skal kunne ta del i fremdriften og se hva annonsene dine genererer.

 

Fyll ut skjemaet så kommer vi tilbake i løpet av kort tid!

Vil du komme i kontakt med oss?


Håndtering av personopplysninger*
Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.