Er hjemmesiden din klargjort for

GDPR?


 

GDPR DEN NYE DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN SOM ERSTATTER PERSONDATALOVEN

25. mai 2018 trer den nye generelle databeskyttelsesforordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft og i henhold til de nye direktivene deler vi som webbyrå ansvaret med våre kunder for å utarbeide en personopplysningsavtale som regulerer håndtering av personopplysninger for nettstedet ditt.

MEGAWEBB Nordic AB er i ferd med å utarbeide en avtale sammen med våre advokater som regulerer håndtering av personopplysninger og eventuelle hendelser etter den nye forskriften. Vi har også en tilsvarende avtale med våre driftsleverandører for å sikre regulering på alle nivåer. Det betyr at dere som driftskunder med nettsiden på våre servere vil motta et komplett kontraktsforslag i løpet av kort tid.

 

TING Å TENKE PÅ NÅR DET GJELDER GDPR PÅ NETTSTEDER

Du som står som eier av nettsiden er forpliktet til å utarbeide korrekte avtaler med dine leverandører for å regulere håndteringen av personopplysninger. Dette kan for eksempel dreie seg om pålogginger, medlemsregistre og innsendte kontaktskjemaer. Du må også ha handlingsplaner klare for en rekke potensielle hendelser, for eksempel datalekkasjer. I tilfeller hvor det samles inn opplysninger skal personopplysningsansvarlig tydelig redegjøre for formålet med oppbevaring av disse og informere om hvordan disse fjernes fra registeret.

 
STRAFF FOR BRUDD PÅ GDPR

Selskaper som bryter forskriftens regler risikerer bøter på 4 % av omsetningen, eller opptil 20 millioner euro.

 

VI GDPR-SIKRER NETTSTEDET DITT

Ved å velge oss som leverandør kan du være trygg på at vi har grep om hvordan du håndterer data som samles inn via nettsiden din. Vårt CMS-verktøy gjør det også enkelt for deg som e-forhandler å rydde opp i personopplysningene som ikke lenger brukes og derfor ikke skal lagres lenger.

Hvis du har spørsmål om hvordan du skal håndtere informasjonen som fanges opp via nettstedet ditt, kan du alltid kontakte oss for mer informasjon.

Fyll ut skjemaet så kommer vi tilbake i løpet av kort tid!

Vil du komme i kontakt med oss?


Håndtering av personopplysninger*
Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.